Uzbekistan – nowa marka turystyczna Wyróżniony

Uzbekistan – nowa marka turystyczna JEN

W ciągu 26 lat suwerennego rozwoju Uzbekistan stworzył rozpoznawalną na całym świecie markę turystyczną swojego kraju. Z roku na rok rośnie zainteresowanie Uzbekistanem jako nowym kierunkiem podróży turystycznych.

Decyduje o tym niezwykła historia tego kraju, wspaniała architektura i ciekawa kultura.

Na terytorium republiki znajduje się ponad siedem tysięcy zabytków z różnych epok i cywilizacji. Większość z nich zlokalizowanych jest w starożytnych miastach takich jak Samarkanda, Bukhara, Khiva, Taszkient, Szakhrisabz. Niektóre z wyjątkowych zabytków są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Coraz więcej zagranicznych turystów

Tylko w niewielu krajach świata można zetknąć się z tak wspaniałymi zabytkami, niezwykle bogatą fauną i florą, niesamowitymi krajobrazami, obszarami dziewiczej przyrody, a także różnorodnością tradycji kulturalnych i kuchni narodowej. Wszystkie te elementy występują w Uzbekistanie.

W ostatnim czasie kraj ten stał się interesującym miejscem podróży dla zagranicznych turystów. Potwierdza to dynamicznie rosnąca liczba gości odwiedzających ten kraj. W 2014 r. Uzbekistan odwiedziło 1,94 mln osób, co stanowiło 40% wzrost w porównaniu do 2011 r. W ubiegłym roku liczba podróżnych z innych krajów przekroczyła 2 mln. W latach 2011-2015 eksport usług turystycznych wzrósł ponad trzykrotnie.

 

Eko turystyka

Dzięki unikatowym walorom naturalnym Uzbekistan zyskał wiodącą pozycję w zakresie turystyki ekologicznej wśród krajów Azji Centralnej.

Szczególną uwagę zwracają światowe rezerwaty przyrody, w tym rezerwat biosfery Chatkal, który UNESCO uznaje za największy na świecie obszar chroniony. W ramach koncepcji rozwoju ekoturystyki w Uzbekistanie podejmowane są prace zmierzające do ochrony natury i zapewnienia stabilności sytuacji ekologicznej w jeziorach Aydar-Arnasai oraz kurortach rekreacyjnych Ugam-Chatkal i Charvak.


Turystyka ekologiczna jest nie tylko skutecznym narzędziem do zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, odnawiania ekosystemów, ale także ważnym elementem trwałego rozwoju odwiedzanych regionów i dobrobytu miejscowej ludności. Do nowych i stosunkowo młodych, ale obiecujących obszarów ekoturystyki w Uzbekistanie należy turystyka zdrowotna, turystyka uzdrowiskowa i geoturystyka.

Państwowy Komitet Rozwoju Turystyki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracował plany rozwoju turystyki zdrowotnej. W Uzbekistanie usługi instytucji medycznych mogą stać się elementami produktów turystycznych sprzedawanych przede wszystkim dla obywateli z krajów ościennych. Ten typ turystyki pozwala połączyć odpoczynek z leczeniem nie tylko na bazie sanatoriów i kompleksów wypoczynkowych, ale także ośrodków medycznych.

 

Rozwój infrastruktury turystycznej

Stworzenie infrastruktury wypoczynkowej, spełniającej światowe standardy jest ważnym elementem zapewnienia prawidłowego wypoczynku dla turystów. Przez ponad 26 lat suwerennego rozwoju w Uzbekistanie rozbudowano sieć obiektów hotelowych. Obecnie w kraju jest ponad 600 hoteli i obiektów noclegowych o różnych formach własności. Oferują one łącznie ponad 50 000 miejsc noclegowych. Wśród najbardziej znanych hoteli wyróżnić należy: Lotte, Radisson Blu, Ramada, Wyndham, czy Hyatt Regency.

W Uzbekistanie istnieje ponad 830 firm turystycznych, których działalność polega głównie na pozyskiwaniu i obsłudze turystów zagranicznych. Ponad 500 firm zajmuje się wytwarzaniem pamiątek. Prawie wszystkie firmy turystyczne działają w sektorze prywatnym. Wpływa to pozytywnie na tworzenie konkurencyjnego środowiska, zwiększając tym samym jakość świadczonych usług.

 

Modernizacja infrastruktury transportowej

Jednym z kluczowych czynników rozwoju turystyki jest również rozwój infrastruktury transportowej oraz łatwość i szybkość dojazdu do obiektów turystycznych.

Uzbekistan posiada 11 międzynarodowych lotnisk. Są one zlokalizowane m.in. w Taszkiencie, Samarkandzie, Bukharze, Urgenchu, Nukusie i innych miastach. Porty lotnicze wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia dzięki czemu pasażerowie korzystają z usług na najwyższym, światowym poziomie. Znakomite wyposażenie lotnisk umożliwia obsługę samolotów różnego typu. Narodowe linie lotnicze "Uzbekistan Airways" prowadzą regularne loty do ponad 50 miast w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej.

W 2011 r. na linię Taszkient-Samarkanda wprowadzono nowoczesne pociąg dużej prędkości Afrosiyob rozwijające prędkość 254 km na godzinę. Przedłużenie tej linii do Bukhary i Karshi stworzyło dodatkowe udogodnienia dla turystów. W kolejnym etapie planuje się uruchomienie tego typu połączeń kolejowych do Khivy. Utworzenie linii kolejowej Angren-Pap, która biegnie wzdłuż przełęczy Kamchik na wysokości 2200 metrów nad poziomem morza, umożliwiła połączenie obszarów doliny Ferghana z innymi regionami Uzbekistanu. Ponadto to połączenie kolejowe stało się ważnym ogniwem Nowego Szlaku Jedwabnego - nowego międzynarodowego kolejowego korytarza tranzytowego wiodącego z Chin przez Azję Środkową do Europy. Jego uruchomienie stworzy również nowe możliwości dla turystyki.

W ostatnich latach Uzbekistan wybudował i zmodernizował około 3 000 km nowoczesnych autostrad, a także znaczną część infrastruktury drogowej, w tym kempingów, stacji benzynowych, punktów gastronomicznych i różnego typu usług.

W 2015 roku uruchomiono projekt Tashkent City Tour, w ramach którego turyści mogą odbywać wycieczki objazdowe po Taszkiencie wygodnymi autobusami. Biorąc pod uwagę stały popyt, wkrótce liczba tego typu tras turystycznych wzrośnie. W tym celu planowane jest zakupienie kolejnych autobusów, które będą realizowały wycieczki po stolicy i Samarkandzie.

 

Kształcenie kadr i promocja kraju

Decydującym czynnikiem dla rozwoju przemysłu turystycznego jest kwestia szkolenia wysoko wykwalifikowanego personelu. Światowe statystyki wskazują, że dziś na sto osób zatrudnionych jedenaście pracuje w branży turystycznej. Potwierdza to strategiczne znaczenie przemysłu turystycznego i jego globalnych perspektyw. Szkoleniem nowoczesnych specjalistów dla potrzeb turystyki w Uzbekistanie zajmuje się 5 wyższych uczelni, w tym Singapurski Instytut Rozwoju Zarządzania w Taszkencie oraz 11 kolegiów zawodowych.

W celu promowania krajowej marki turystycznej na światowym rynku Republika Uzbekistanu corocznie bierze udział w największych specjalistycznych wystawach międzynarodowych. Początkowo w 2000 roku Uzbekistan był reprezentowany na zaledwie dwóch międzynarodowych targach turystycznych w Europie Zachodniej - w Berlinie i w Londynie. Od 2012 r. stoiska narodowe Uzbekistanu są obecne na największych światowych targach turystycznych w tym na: EMITT (Istanbul), Fitur (Madrid), ITB (Berlin), MITT (Moscow), BALTTUR (Riga), TOP Resa (Paris), Incontri (Rimini, Włochy), WTM (London), Jata (Tokio).

 

Znakomite perspektywy

Eksperci Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) mówią o nadchodzącym boomie przemysłu turystycznego w wielu krajach m.in. w Uzbekistanie. Według prognoz tej organizacji, rozwój turystyki w tym kraju w ciągu najbliższych dziesięciu lat wyniesie około 7% rocznie.

Zdaniem ekspertów Banku Światowego, dzięki osiągnięciu głównego celu jakim jest zwiększenie potencjału turystycznego i liczby obsługiwanych turystów Uzbekistan odniesie bezpośrednią korzyść z utworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu eksportu i PKB. To z kolei pozwoli państwu na utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu obywateli.

Dziś Uzbekistan zwraca uwagę na rozwój poszczególnych segmentów branży turystycznej, zwiększając zdolność kraju w tej dziedzinie, jak również na efektywne wykorzystanie istniejących zasobów materialnych i niematerialnych.

Uzbekistan 1Uzbekistan 2Uzbekistan 3Uzbekistan 4Uzbekistan 5Uzbekistan 7Uzbekistan 8Uzbekistan 9Uzbekistan 10Uzbekistan 11Uzbekistan 12

 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas