Menu
A+ A A-

Współpraca na bałtyckich złożach gazu

Współpraca na bałtyckich złożach gazu Fot. Lotos/ M.Kosycarz

Rozwija się współpraca polskiej czołowej firmy wydobywczo-paliwowej z jej partnerem zagranicznym przy zagospodarowaniu złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku.

CalEnergy przystąpił jako komandytariusz do spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa. Została ona utworzona wcześniej przez Lotos Petrobaltic w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z CalEnergy 30 października ub.r. Chodzi o współpracę przy zagospodarowaniu złóż gazowych na Morzu Bałtyckim. Zasoby wydobywalne złóż B4 i B6 szacuje się na 4 mld m3 gazu.

Przystąpienie do spółki oznacza zakończenie okresu przygotowań do wspólnej realizacji działań na obu złożach i uruchomienie zaangażowania finansowego CalEnergy w realizację projektu. – Rozpoczynamy nowy etap współpracy – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes Grupy Lotos ds. poszukiwań i wydobycia, prezes Lotos Petrobaltic S.A. – Bardzo cieszy mnie zawarcie tej transakcji oraz możliwość ścisłej współpracy z Grupą LOTOS w celu wykorzystania pełnego potencjału posiadanych aktywów. – powiedział Peter Youngs, dyrektor zarządzający grupy CalEnergy Resources – Jednak powodzenie przedsięwzięcia jest nadal w dużej mierze uzależnione od szybkiej stabilizacji sytuacji w zakresie otoczenia podatkowego, prawnego i regulacyjnego w Polsce celu zapewnienia rozwiązań racjonalnych i spójnych z uregulowaniami obowiązującymi na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych.

W ramach programu prac przygotowawczych, na 2013 r. zaplanowano pozyskanie danych sejsmicznych oraz wybór koncepcji zagospodarowania złóż, natomiast inżynieryjna dokumentacja projektowa (tzw. FEED, front end engineering design) przygotowana zostanie w 2014 r. Po zakończeniu tego etapu partnerzy będą mogli podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną (FID) w sprawie zagospodarowania złóż gazu. Ponadto omawiane przedsięwzięcie pozwoli Lotos Petrobaltic na realizację prac poszukiwawczych i zagospodarowanie innych zasobów, które potencjalnie mogą zostać połączone ze złożami B4 i B6. Zgodnie z warunkami Umowy Inwestycyjnej, CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. sfinansuje udział zarówno CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o., jak i Lotos Petrobaltic w kosztach pozyskania danych sejsmicznych, wyboru koncepcji zagospodarowania złoża oraz opracowania dokumentacji FEED.

Właścicielem CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. jest MidAmerican Energy Holdings Company, konsolidowana spółka zależna holdingu Berkshire Hathaway Inc. Lotos Petrobaltic SA należy do Grupy Lotos i realizuje jej strategiczne cele w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

 

 

 

 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas