Menu
A+ A A-

Utylizacja po poznańsku Wyróżniony

Utylizacja po poznańsku www.sxc.hu

W stolicy Wielkopolski powstanie instalacja termicznego przekształcania odpadów na zasadach „partnerstwa publiczno-prywatnego” (PPP).

W tym celu Miasto Poznań i SITA Zielona Energia podpisały umowę na realizację projektu obejmującego finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Jest to pierwsza i największa tego typu inwestycja w Polsce, która zostanie zrealizowana w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Instalacja rozpocznie pracę w 2016 r. i pozwoli Poznaniowi na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi. Oferta SITA Zielona Energia została wybrana przez Miasto Poznań w wyniku dwuletnej procedury przetargowej. Spółka zaprojektuje, sfinansuje i zbuduje, a następnie przez 25 lat będzie eksploatowała instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) o wydajności 210 000 ton rocznie.

Zgodnie z umową PPP, SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która powstanie na terenie należącym do Miasta Poznania. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 mln zł i będzie w pełni sfinansowany przez akcjonariuszy spółki SITA Zielona Energia oraz konsorcjum trzech banków - Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto umowa PPP daje Miastu możliwość zastąpienia części prywatnego finansowania przez środki z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami, co w efekcie może zmniejszyć koszt projektu dla Miasta i jego mieszkańców. Spalarnia zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016r. i pozwoli Miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Projekt realizowany jest w strukturze opartej o opłatę za dostępność ponoszoną przez Miasto Poznań na rzecz SITA Zielona Energia Sp. z o.o. Spalarnia realizowana będzie przez spółkę celową SITA Zielona Energia Sp. z o.o., której właścicielami są SITA Polska Sp. z o.o., należąca do wiodącej na światowym rynku rozwiązań środowiskowych francuskiej grupy Suez Environnement oraz Fundusz Marguerite, będący wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz banków europejskich. Wykonawcami spalarni będzie konsorcjum podmiotów z grup Hitachi Zosen Inova oraz Hochtief. Dzięki zapewnieniu odpowiednich powiązań umownych pomiędzy interesariuszami projektu, możliwa była organizacja finansowania typu project finance bez regresu do sponsorów projektu. Łączna kwota udzielonego finansowania to prawie 900 mln zł, w tym udział Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu projektu wynosi 257 mln zł.

Struktura transakcji zapewnia kompleksową obsługę finansową spółki celowej, zabezpieczając potrzeby finansowe spółki oraz adresując oczekiwania sponsorów projektu. Struktura finansowania obejmuje sześć kredytów, w tym kredyty inwestycyjne o łącznym 22-letnim okresie spłaty, kredyt na finansowanie VAT oraz inne kredyty pomocnicze.

BGK odegrał istotną rolę w skutecznym zamknięciu transakcji poprzez przyjęcie roli Agenta Kredytu oraz Agenta ds. Zabezpieczeń, a także zapewnienie finansowania o bardzo długim okresie spłaty, w tym część o odroczonym terminie amortyzacji kredytu, co pozwoliło na zwiększenie efektywności finansowania i zaproponowanie przez SITA Zielona Energia Sp. z. o.o. korzystnych warunków Miastu Poznań.

Niezbędne nakłady na przeprowadzenie due diligence i doradztwo dla banków poniesione przez SITA Polska Sp. z o.o. oraz Fundusz Marguerite, umożliwiły osiągnięcie zamknięcia finansowania w wymaganym przez Miasto czasie oraz złożenie najkorzystniejszej oferty Miastu. W długim okresie umożliwią Miastu Poznań spełnienie nałożonych prawem wymagań środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami. Wg BGK jego udział w

transakcji z SITA Zielona Energia Sp. z o.o. potwierdza gotowość i zdolność tego banku do skutecznego wykonywania działań dlań przewidzianych w ramach realizacji programu Inwestycje Polskie.

- Korzyści płynące ze współpracy na zasadach PPP są bardzo duże: miasta uzyskują długoterminową gwarancję ceny, która obejmuje nie tylko koszty budowy, jak w tradycyjnych projektach, ale również eksploatacji i utrzymania, więc mogą planować swój budżet w dłuższej perspektywie - mówi Jean-Michel Kaleta, prezes SITA Polska. Poznań to piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce (552,4 tys. mieszkańców) i siódme pod względem powierzchni (262 km kw.).

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas