Menu
A+ A A-

14,2 mld euro dla siedmiu województw Wyróżniony

14,2 mld euro dla siedmiu województw fot. sxc.hu

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla siedmiu polskich województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

W ramach programów realizowane będą strategiczne inwestycje, które stworzą w wymienionych województwach nowe możliwości rozwoju, poprawią jakość życia mieszkańców i warunki dla przedsiębiorców. Łącznie inwestycje w ramach programów będą warte prawie 16,7 mld euro, z czego ok. 14,2 mld euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Corina Crețu, unijna komisarz ds. polityki regionalnej, która zatwierdzała programy operacyjne dla siedmiu polskich województw, powiedziała przy tej okazji: „Władze wojewódzkie pracowały bardzo ciężko, żeby na czas przedłożyć programy inwestycji strategicznych, które odpowiadałyby potrzebom i problemom każdego z województw. Programy przyniosą konkretne korzyści mieszkańcom i osobom pracującym w tych województwach, poczynając od poprawy warunków życia ludzi, przez wsparcie dla innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększenie dostępności połączeń internetowych w mniejszych miejscowościach, aż po ułatwienia dla rozwoju zielonej energii. Dzięki temu Polska będzie mogła dalej rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy, która zapewni wszystkim mieszkankom i mieszkańcom miejsca pracy wysokiej jakości i trwały, zrównoważony rozwój. Życzę polskim województwom udanego startu w realizacji programów."

Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, również skomentowała zatwierdzenie programów: „Gratuluję władzom wszystkich województw tego, że udało im się odnieść do głównych wyzwań strukturalnych, przed jakimi stoją ich regiony, zgodnie z priorytetami strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, którego celem jest tworzenie wartościowych miejsc pracy. Cieszę się, że będę współpracować z polskimi władzami nad sprawnym wdrożeniem tych programów, ponieważ stanowią one element regionalny niezbędny w działaniach podejmowanych w ramach EFS na szczeblu krajowym."

Wszystkie siedem wymienionych województw zamierza wykorzystać unijne inwestycje do podniesienia swojej konkurencyjności. Fundusze zostaną przeznaczone na działalność badawczą i innowacyjną, w tym na tworzenie połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi i na podnoszenie poziomu finansowania badań i rozwoju. W szczególności fundusze mają wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), aby stawały się coraz bardziej innowacyjne, wydajne i by rozszerzały swoją działalność na rynki globalne.

Pieniądze zostaną także przeznaczone na inwestycje w innowacyjne rozwiązania niskoemisyjne, rozwój zrównoważonego, zielonego transportu i sieci energetycznych oraz zwiększanie efektywności energetycznej budynków prywatnych i publicznych. Działania te pozwolą na ograniczenie tzw. śladu węglowego Polski, dzięki czemu polska gospodarka stanie się bardziej przyjazna środowisku.

W programach przewidziano też szczegółowe działania dotyczące wsparcia edukacji, szkoleń, zatrudnienia, dostępu do opieki zdrowotnej i włączenia społecznego.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas