Menu
A+ A A-

Dodatkowe środki na inwestowanie Wyróżniony

od lewej Dariusz Daniluk - prezes BGK i Richard Pelly - prezes EFI od lewej Dariusz Daniluk - prezes BGK i Richard Pelly - prezes EFI Fot. BGK

11 kwietnia został utworzony Polski Fundusz Funduszy Wzrostu, aby wspierać inwestycje kapitałowe w firmy w fazie wzrostu na terenie Polski i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwój gospodarczy w naszym kraju.

PFFW utworzyły Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). W pierwszej rundzie finansowania zobowiązania inwestorów obejmują 90 mln euro. Docelowy rozmiar funduszu wyniesie 180 mln euro. Zależy to jednak od możliwości pozyskania dodatkowych inwestorów dla inicjatywy BGK i EFI. Fundusz-funduszy to przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu zbudowanie portfela udziałów w funduszach private equity i venture capital, co jest alternatywą dla inwestycji bezpośrednich w firmy.

Fundusz-funduszy utworzy portfel inwestycji w fundusze private equity, venture capital i mezzanine zorientowanych na inwestycje w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Okres inwestycyjny funduszu wynosi pięć lat. Przy wdrożeniu inicjatywy PFFW EFI wykorzysta swoje doświadczenie w zarządzaniu podobnymi inicjatywami razem z partnerami w innych państwach Europy.

W pierwszym etapie, PFFW będzie dysponował kwotą 90 mln euro. Środki będą pochodzić od BGK (60 mln euro) i EFI (30 mln euro). W celu maksymalizacji potencjału przedsięwzięcia docelowy rozmiar funduszu-funduszy to 180 mln euro. Dodatkowe środki będą pochodzić od zewnętrznych inwestorów i EFI, którego zaangażowanie w PFFW wzrośnie do 60 mln euro wraz ze wzrostem zaangażowania zewnętrznych inwestorów. Istniejące obecnie fundusze nastawione są na inwestowanie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zatem aby zapewnić zaangażowanie odpowiednich środków w inwestycje w Polsce, każdy fundusz wsparty przez PFFW będzie musiał przeznaczyć dwukrotność kwoty wsparcia na inwestycje w polskie spółki. Okres inwestycyjny zaczyna się 1 czerwca 2013 r. W tym okresie EFI i BGK będą gotowe do rozmów z zarządzającymi funduszami.

- Inicjatywa ta jest wynikiem bliskiej współpracy pomiędzy EFI a BGK. Mamy wspólny cel dalszego rozwoju rynku private equity i venture capital w Polsce. To wspólne przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie mechanizmu długoterminowego inwestowania, który powinien zachęcić dodatkowych prywatnych inwestorów oraz być impulsem do inwestycji w przedsiębiorstwa w fazie wzrostu. EFI dąży do umocnienia związków z narodowymi instytucjami wspierającymi rozwój a nasza współpraca z BGK jest sztandarowym przykładem tej strategii - stwierdził Richard Pelly, prezes EFI.

Dariusz Daniluk, prezes BGK, oświadczył że PFFW, to kolejna inicjatywa BGK, którą bank ostatnio podjął, aby stymulować rozwój i wzrost polskiej gospodarki. Wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw jest częścią misji  BGK. PFFW zapewni właściwym inwestorom dostęp do długoterminowego finansowania funduszy. Każda złotówka zainwestowana przez BGK w PFFW przełoży się na 3 zł zainwestowane w polską gospodarkę. Jednocześnie, utworzenie PFFW pomoże BGK zbudować kompetencje do tworzenia podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas