Menu
A+ A A-

Zbankrutuje o połowę więcej firm

Zbankrutuje o połowę więcej firm www.sxc.hu

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, iż sądy gospodarcze w I kwartale 2013 r. ogłosiły upadłość 235 przedsiębiorstw.

Było to o 11,4 proc. więcej niż w I kwartale 2012 r., w którym zanotowano 211 upadłości oraz o 35,8 proc. więcej niż w I kwartale 2011 r., w którym to zanotowano 173 takich zdarzeń. W samym marcu opublikowano 75 orzeczeń o upadłości firm (o 1,4 proc. więcej niż w lutym, oraz 1,4 proc. więcej niż w marcu 2012 r.). Nadal wzrost poziomu bankructw można zaobserwować w branżach: meblarskiej, budowlanej, produkcji wyrobów metalowych oraz kulturze, rozrywce i rekreacji.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) prognozuje, przy założeniu obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w br. do poziomu 1,5 proc. oraz obniżenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 2,0 proc., iż do końca 2013 r. może ogłosić upadłość około 325 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli 67,5 proc. więcej w stosunku do 2012 r. (194 upadki). W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy działalność 988 spółek prawa handlowego (w 2012 r. 683 upadki), co stanowić będzie wzrost o 44,7 proc. W całym br. liczba upadłości przekroczy 1300 i wyniesie około 1313 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 49,7 proc. więcej niż w 2012 r. Szczyt upadłości przesunie się z pierwszych dwóch kwartałów 2013 r. na połowę roku. W pierwszej połowie br. dla polskich przedsiębiorców czynnikiem zagrożenia będzie słabnący popyt wewnętrzny spowodowany wzrostem bezrobocia oraz niską dynamiką płac. Wkroczenie Rady Polityki Pieniężnej na ścieżkę obniżania stóp procentowych w listopadzie ub.r. stanowi pozytywny impuls, który będzie przeciwdziałać negatywnym trendom w gospodarce – uważa KUKE. Zewnętrznym czynnikiem powodującym wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej będą problemy gospodarcze strefy euro. W sytuacji kryzysu na rynkach strefy euro szansą jawi się rynek rosyjski, notujący relatywnie dużą dynamikę wzrostu wymiany handlowej z Polską.

W ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosło i tak już wysokie natężenie upadłości w branży meblarskiej pokonując na tym polu nawet branżę budowlaną – stwierdza KUKE. Ponad 60 proc. przychodów podmiotów średnich i dużych z tej branży generowana jest przez sprzedaż eksportową. Tym samym przedsiębiorstwa meblarskie w sposób szczególny dotknięte są problemami finansowymi w strefie euro. Na rynku wewnętrznym meblarstwu bardzo pomagał w minionych latach boom budowlany ze względu na to, iż nowe mieszkania trzeba było po prostu umeblować. Jednocześnie natężenie upadłości branży budowlanej, uległo nieznacznemu zmniejszeniu w ciągu miesiąca. W ub. miesiącu upadło „tylko” 10 podmiotów z tej branży. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w branży budowlanej ogłaszało bankructwo średnio ok. 15 podmiotów miesięcznie. W obecnej chwili nie widać szans na szybką poprawę w budownictwie, a wynik marcowy można uznać za przejściowy. Na poprawę sytuacji w drogownictwie można liczyć dopiero od 2015 r. gdy wpłyną wynegocjowane kwoty w ramach funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Należy odnotować negatywny trend w handlu – zarówno hurtowym jak i detalicznym. Wzrasta natężenie upadłości branży produkującej maszyny i urządzenia. Jest to efekt ograniczania nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa będącym wynikiem stale zwalniającej gospodarki zarówno Polski jak i Unii Europejskiej. Coraz wyraźniej widać efekty spowolnienia gospodarczego w branży przedsiębiorstw produkujących wyroby metalowe (bez maszyn). Pierwsze miejsce wśród branż o wysokim natężeniu upadłości zajęła branża, której podmioty zajmują się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. Za wzrost upadłości w tej grupie można obarczyć głównie podmioty związane z działalnością rekreacyjną. Popyt na ich usługi jest szczególnie wrażliwy na wahania kondycji finansowej gospodarstw domowych. W marcu 2012 r. największe natężenie upadłości obok firm, które nie zostały zakwalifikowane do konkretnych branż, dotyczyło branży poligraficznej i reprodukcyjnej, produkcji pozostałego sprzętu transportowego, budownictwa oraz produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas