Menu
A+ A A-

Mniej lokat więcej oszczędności

Mniej lokat więcej oszczędności www.sxc.hu

W II kw. 2013 r. realne dochody do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych (GD) zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2,0% wobec wzrostu o 2,7% w poprzednim kwartale.

Jak napisał w swoim opracowaniu „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w II kw. 2013 r.” Instytut Ekonomiczny NBP spożycie prywatne w II kw. br. pozostało stabilne względem analogicznego kwartału ub.r. (obniżyło się o 0,6% w poprzednim kwartale). Zdaniem NBP może to wskazywać na powolny powrót tendencji wzrostowej tej kategorii w drugiej połowie roku.

Jednocześnie stopa oszczędzania w II kw. 2013 r. po korekcie sezonowej wzrosła do 2,3% z 1,5% w I kw. br. Było tak częściowo ze względu na wzrost stopy oszczędności dobrowolnych (z odpowiednio 2% do 2,2%), ale przy malejącym znaczeniu oszczędności emerytalnych w systemie kapitałowym.

Wg danych NBP w II kw. 2013 r. gospodarstwa domowe obniżyły swoje aktywa finansowe łącznie o 3,0 mld zł, tj. mniej niż miało to miejsce przed rokiem, kiedy wskutek zrealizowanych transakcji wycofano 8,5 mld zł aktywów. Nastąpiło to głównie w wyniku redukcji o 9,1 mld zł aktywów ulokowanych w akcjach i innych udziałach kapitałowych. Największe dodatnie transakcje w ramach aktywów dotyczyły gotówki (6,4 mld zł), oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (3,3 mld zł). W formie lokat bankowych zdeponowano jedynie śladowe kwoty (0,2 mld zł). Zaciągnięte przez gospodarstwa domowe nowe zobowiązania finansowe sięgnęły kwoty 4,7 mld zł stanowiąc 1,5-krotność wartości nowych zobowiązań podjętych przed rokiem. Wśród nich transakcje z tytułu nowo udzielonych pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie 9,1 mld zł, co stanowi wzrost o 20% w ujęciu rocznym.

Dane monetarne wskazują, że w III kw. 2013 r. gospodarstwa domowe powiększyły swoje aktywa finansowe. Skoncentrowały one swoje inwestycje finansowe w pozabankowych formach oszczędzania, a przyrost aktywów finansowych w III kw. br. dotyczył głównie funduszy inwestycyjnych (w II kw. wartość transakcji związanych z nabywaniem jednostek funduszy inwestycyjnych wyniosła 3,3 mld zł, przyrastając o około 41% w porównaniu z rokiem poprzednim) oraz akcji. Jedynie nieznacznie w tym okresie wzrosły depozyty oraz śladowo – gotówka. Dane monetarne świadczą o kontynuacji ożywienia na rynku kredytowym, głównie w obszarze kredytów konsumpcyjnych. Istotny wpływ na wzrost zobowiązań miały również dodatnie skutki różnic kursowych.

Większość sygnałów (choć nie wszystkie) wskazuje na możliwość odbudowy popytu konsumpcyjnego w najbliższej przyszłości, choć proces ten może mieć raczej powolny charakter – twierdzi NBP.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas