Menu
A+ A A-

Mniej lokat, więcej kredytów Wyróżniony

Mniej lokat, więcej kredytów www.sxc.hu

Poziom lokat gospodarstw domowych w bankach obniżył się. Kredyty zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorstw w ujęciu realnym wzrosły.

Wstępne dane o podaży pieniądza opublikowane przez NBP wskazują, że we wrześniu nastąpiła nieznaczna redukcja zasobów pieniądza.

Suma funkcjonujących na naszym rynku pieniądza gotówkowego (monet i banknotów w obiegu poza sektorem bankowym), wkładów w bankach i podobnych instytucjach (kas oszczędności), wkładów oszczędnościowych i niewielkich wkładów terminowych oraz dużych wkładów terminowych sektora prywatnego – czyli tzw. agregat M3 wynosiła na koniec tego miesiąca 947,3 mld zł i była nominalnie o 0,3 proc. niższa niż w końcu sierpnia. O 0,8 proc. obniżyła się wartość gotówki w obiegu (do 113,2 mld zł).

Nastąpiło również obniżenie poziomu lokat gospodarstw domowych w bankach. Realnie, po wyeliminowaniu zmian nietransakcyjnych, w tym zwłaszcza różnic kursu złotego, lokaty osób prywatnych obniżyły się o ok. 0,2 mld zł, do 530,9 mld zł.

Nieco szybciej niż w poprzednich miesiącach zwiększały się kredyty bankowe. Dla gospodarstw domowych nominalnie o 4,8 mld zł, ale – jak zaznaczają analitycy NBP – ok. 2,0 mld zł z tej kwoty było wynikiem zakupu przez jeden z banków pakietu wierzytelności od podmiotu spoza sektora bankowego. Zadłużenie klientów indywidualnych w bankach osiągnęło w końcu września poziom 560,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw w ujęciu realnym, po wyeliminowaniu zmian nietransakcyjnych, wzrosło o 0,9 mld zł.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas