Menu
A+ A A-

Podsumowanie de minimis

Od. l. v-min. finansów, Wojciech Kowalczyk, v-premier Jacek Rostowski, prezes BGK Dariusz Kacprzyk Od. l. v-min. finansów, Wojciech Kowalczyk, v-premier Jacek Rostowski, prezes BGK Dariusz Kacprzyk Fot. BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego podsumował 7 miesięcy realizacji programu gwarancji de minimis, który wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Celem programu gwarancji de minimis, który rozpoczął się w marcu br., jest wzmocnienie sektora mikro-, małych i średnich firm. Program polega na udzielaniu przez BGK gwarancji spłaty kredytów obrotowych, które przedsiębiorcy mogą zaciągać w 20 bankach kredytujących.

- Na początku 2013 r., kiedy największe zagrożenie rozpadu strefy euro było już za nami, musieliśmy oszacować jak szybko firmy zdecydują się na zmianę swoich planów inwestycyjnych. Uznaliśmy, że firmy potrzebują dodatkowego wsparcia rządu. Bo to właśnie mikro, mali i średni przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Dziś z radością możemy ogłosić ogromny sukces – powiedział na konferencji wicepremier Jacek Rostowski.

Do końca września 2013 roku BGK udzielił gwarancji 20 tysiącom przedsiębiorców (ok. 22 tys. transakcji), na kwotę ok. 4,2 mld złotych, co przełożyło się na kredyty obrotowe o szacunkowej wartości 7,2 mld złotych. Średnia wartość gwarancji wyniosła 192 tys. zł, a średnia wartość kredytu zabezpieczona gwarancją de minimis to ok. 331 tys. zł. Widoczny jest trend, że najwięcej przedsiębiorców skorzystało z gwarancji de minimis w regionach rozwiniętych gospodarczo tj. w woj. mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

Najliczniejszą grupą przedsiębiorców z sektora MŚP (według liczby udzielonych gwarancji), która skorzystała z gwarancji de minimis są mikroprzedsiębiorcy (71%). Z kolei mali przedsiębiorcy zaciągają relatywnie wyższe kredyty obrotowe – w konsekwencji ich udział w wartości przyznanych gwarancjach de minimis stanowi 41%. W strukturze udzielonych gwarancji de minimis według PKD kluczową rolę odgrywają branże związane z handlem (41%), budownictwem (20%) oraz przetwórstwem (18%).

BGK od sierpnia do wrzenia 2013 r. przeprowadził wstępne badanie efektów programu gwarancji de minimis. Ankiety były wypełniane przez przedsiębiorców, którzy skorzystali z kredytów zabezpieczonych tą gwarancją. Wyniki badania wyraźnie potwierdzają, że głównym problemem związanym z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego przez mikro-, małe i średnie firmy jest właśnie brak zabezpieczenia kredytu. W ocenie większości ankietowanych procedura gwarancji de minimis nie zwiększa biurokracji – jest jasna i nieskomplikowana.

Aż 88% firm, w wyniku kredytu z gwarancją, utrzymało lub poprawiło swoją pozycję rynkową, a 83% - utrzymało zatrudnienie (w tym ograniczyło zwolnienia). 1/3 badanych przedsiębiorców zanotowała wzrost zatrudnienia w firmie od momentu pozyskania kredytu z gwarancją de minimis. Ponad połowa firm poprawiła swoją płynność finansową na tyle, by móc poczynić nowe inwestycje.

- Pobudzanie rozwoju gospodarczego przez wspieranie przedsiębiorczości to jedno z kluczowych działań BGK jako polskiego banku rozwoju. Jak pokazało wstępne badanie, gwarancje de minimis na kredyty obrotowe idealnie trafiły w potrzeby przedsiębiorców. Dlatego dzisiaj zapowiadamy rozszerzenie gwarancji na kredyty inwestycyjne, które będą dostępne dla przedsiębiorców od początku 2014 roku – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes BGK. Średnio 40% z przedsiębiorców, którzy nie zaobserwowali jeszcze pozytywnych efektów gwarancji de minimis, spodziewa się ich w najbliższej przyszłości, w tym przede wszystkim: utrzymania zatrudnienia i/lub ograniczenia zwolnień - 60%, utrzymania lub poprawienia swojej pozycji rynkowej - 50%, ustabilizowania się sytuacji finansowej firmy - 49%, poprawienia płynności finansowej na tyle, by móc inwestować – 41%.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas