Menu
A+ A A-

Papiery skarbowe wciąż popularne

Papiery skarbowe wciąż popularne www.sxc.hu

W sierpniowej emisji obligacji skarbowych nabywców znalazło 1 801 446 szt. obligacji Skarbu Państwa (SP), z czego 61% stanowiły obligacje dwuletnie.

Sierpień był wyjątkowy dla trzylatek, których sprzedaż wzrosła w porównaniu z lipcem o 253%. W sierpniu SP sprzedał obligacje o wartości nominalnej 180 144 600 zł. Kwota ta była wyższa o 16,2% od sprzedaży zanotowanej w lipcu, kiedy inwestorzy kupili obligacje o nominalnej wartości 155 004 100 zł.

Analiza sprzedaży obligacji dwuletnich wskazuje na to, że od trzech miesięcy są one najczęściej kupowane przez inwestorów. Ich udział w sierpniowej emisji wyniósł 61,5%. Uplasowano ich wtedy 1 107 876 na łączną kwotę 110 787 600. Sprzedaż ta była wyższa o 15,6% od sprzedaży lipcowej, kiedy inwestorzy kupili 958 026 sztuk obligacji dwuletnich o łącznej wartości 95 802 600 zł. Również w porównaniu do sierpnia 2012 roku, sprzedaż dwulatek wzrosła o 46%. Wtedy inwestorzy zakupili 760 200 sztuk obligacji dwuletnich o wartości 76 020 000 zł. - Inwestorzy nadal najchętniej kupują obligacje dwuletnie. W sierpniu odnotowaliśmy największą sprzedaż tego papieru dłużnego od 19 miesięcy –mówi Bogdan Klimaszewski, wicedyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów.– Wpływ na ten wynik ma z pewnością fakt, że obecnie obligacje dwuletnie stanowią solidną konkurencję dla produktów bankowych. Ich oprocentowanie, już czwarty miesiąc utrzymane zostało na poziomie 3%, co znacząco wpływa na atrakcyjność tego produktu – dodaje Bogdan Klimaszewski.

Od początku 2013 roku do sierpnia nabywców znalazło 11 720 480 sztuk obligacji skarbowych. – Po chwilowym spadku zainteresowania obligacjami, które miało miejsce w maju, inwestorzy z miesiąca na miesiąc kupują coraz więcej papierów dłużnych. Sierpniowa sprzedaż niemal dorównała sprzedaży z kwietnia, która była rekordowa w tym roku – mówi Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Bank Polski.

Wyraźnie widać, że inwestorzy wybierają z oferty Skarbu Państwa te produkty, które mają stosunkowo krótki horyzont czasowy i jednocześnie atrakcyjne, także na tle innych produktów, oprocentowanie. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie sprzedanych obligacji. Sprzedaż obligacji cztero- i dziesięcioletnich w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadła, podczas gdy udział obligacji dwu- i trzyletnich w sprzedaży ogółem znacząco wzrósł.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas