Menu
A+ A A-

Nikłe nadzieje na przełamanie stagnacji

Nikłe nadzieje na przełamanie stagnacji www.sxc.hu

W III kwartale 2013 r. wartość Barometru KPF-IRG (Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH) badającego rynek Consumer Finance (kredytów konsumenckich) wzrosła z 65,7 do 66,5 pkt. Tym samym jest na bardzo zbliżonym poziomie do wartości odnotowanej w I kwartale 2013 r. (66,7 pkt).

Wciąż jednak pozostaje znacząco niższa od bardzo wysokich wartości z połowy 2007 r. Wówczas wskazania Barometru sięgały ponad 74 pkt. Na razie jego wartości dają bardzo nikłe nadzieje na przełamanie stagnacji na rynku kredytów konsumenckich. Z drugiej strony nastroje gospodarstw domowych w ostatnim okresie są bardzo wahliwe, a spodziewana poprawa w gospodarce może w kolejnych miesiącach bardzo dynamicznie przełożyć się na ich sytuację i zaowocować zwiększeniem skłonności do zaciągania kredytu.

Obecna dynamika zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów wynosi jedynie 2,3% r/r, przy czym już od roku utrzymuje się na poziomie poniżej 5%. Jeszcze bardziej niepokojąca jest sytuacja na rynku kredytów konsumenckich. Wg danych NBP od ponad

dwóch lat obserwowana jest ujemna dynamika zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumenckich i raczej nie należy spodziewać się szybkiego przełamania tej sytuacji w najbliższych miesiącach. Bardzo negatywny wpływ na dynamikę całego rynku kredytów dla gospodarstw domowych wywiera niestety załamanie na rynku kredytów mieszkaniowych. O ile w okresie największej hossy na rynku kredyt mieszkaniowy wzrastał kwartalnie nawet o 30 mld zł, to w ostatnim kwartale przyrost ten wyniósł zaledwie niespełna 7 mld zł.

Uwzględniając wskazania Barometru i konfrontując je z wciąż bardzo trudną sytuacją na rynku kredytów, można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach rynek kredytów dla gospodarstw domowych będzie pozostawał w stagnacji, choć pojawiają się sygnały możliwej poprawy w tym zakresie.

Inne badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” KPF w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów pokazało bardzo znaczącą poprawę sytuacji firm w obszarze należności (ich egzekwowania od partnerów biznesowych). Oznacza to, że polskim przedsiębiorstwom obecnie zdecydowanie łatwiej prowadzi się działalność niż jeszcze parę miesięcy temu. Czynnik ten z pewnością korzystnie wpłynie na przyspieszenie dynamiki PKB w najbliższych miesiącach - twierdzą autorzy badania. Wyraźnej poprawie uległy m.in. wskaźniki ilościowe. Spadł odsetek przeterminowanych faktur w portfelach należności polskich firm, a także skrócił się czas oczekiwania na opóźnione faktury. Od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. skumulowany odsetek firm, w których problemy z należnościami zmniejszały się, oraz tych, w których problem w ogóle nie występował, utrzymywał się na poziomie niższym niż odsetek firm, w których problem z należnościami powiększał się. W bieżącym badaniu sytuacja uległa nagłemu i znaczącemu odwróceniu – przewaga firm, w których problem należności w ogóle nie występował lub zmniejszał się, wyniosła aż 14 pp. Wskazania w obszarze oceny stanu należności znajdują się na najwyższym poziomie od stycznia 2012 r. i są bardzo zbliżone do wartości obserwowanych w okresie dobrej koniunktury gospodarczej z roku 2011.

Badanie wskazuje także na rosnący optymizm polskich firm, co może się przyczynić do poprawy zaufania w obrocie między przedsiębiorstwami. To zaś powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów zarządzania wierzytelnościami, a także powinno stymulować wzrost inwestycji i zatrudnienia w przedsiębiorstwach. W poprzednim kwartale przedsiębiorcy przyznawali, że rosną koszty związane z nieterminową obsługą zobowiązań przez klientów/kontrahentów. Bieżące badanie odnotowuje jednak spadek tych kosztów.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas