Menu
A+ A A-

Tańsze pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych

Tańsze pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych www.sxc.hu

Podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskiwać finansowanie na specjalnych zasadach na rozwój swojej działalności.

1,38% rocznie - tyle aktualnie wynosi oprocentowanie dla nich pożyczek udzielanych przez TISE SA. Środki na pożyczki przekazuje Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający projektem systemowym „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Przy tym oprocentowanie pożyczki może zostać dodatkowo obniżone do 0,69% rocznie w przypadku:

  • spółdzielni socjalnych, który osiągnęły w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym przychody niższe niż 100 tys. zł,
  • podmiotów ekonomii społecznej, w których na dzień składania wniosku o pożyczkę nie mniej niż 50% zatrudnionych stanowią osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym i/lub osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • przeznaczania co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego,
  • zatrudnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia osoby/osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jednym z najważniejszych warunków uzyskania pożyczki przez uprawnione podmioty jest przeznaczenie jej na rozwój przedsiębiorstwa. Pożyczki udzielane są bez jakichkolwiek prowizji i opłat, na okres do 60 miesięcy (z możliwością uzyskania 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału), w maksymalnej kwocie 100 tys. zł. Ponadto, przedsiębiorstwa po zaciągnięciu pożyczki mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Projekt preferencyjnego finansowania podmiotów ekonomii społecznej, który wdrażany jest przez BGK jako pilotaż, ma zwiększyć dostęp tych podmiotów do pożyczek. Całkowita wartość pilotażu to 30 mln zł, a środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

BGK pełni w tym projekcie rolę beneficjenta systemowego, a pożyczki udzielane są przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych SA - pośrednika finansowego wyłonionego przez BGK w trybie przetargu.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas