Menu
A+ A A-

62 tysiące bez wypłaconej pensji

62 tysiące bez wypłaconej pensji www.sxc.hu

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała „Informację nt. przestrzegania przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń I-VI. 2013 r. w porównaniu z I-VI.2012 r.” Dokument ujawnia niewielki wzrost liczby podmiotów (o prawie 7%), u których stwierdzono niewypłacenie pensji - z 1 621 w okresie I-VI. 2012 r. do 1 730 w okresie I-VI. 2013 r.

Jednocześnie odnotowano istotny wzrost (o 30%) liczby osób niewypłacenia pensji w skontrolowanych zakładach z 47,6 tys. do 61,9 tys. Informacja PIP wskazuje ponadto, że w I półroczu br. nastąpił wzrost - o 17% - kwoty niewypłaconych należności z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń wskazanych w decyzjach inspektorów pracy: z 95 mln zł do 110,8 mln zł. Nastąpił także niewielki spadek (o ponad 5%) liczby podmiotów, u których inspektorzy pracy ujawnili różnego rodzaju naruszeń przepisów w sferze wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących za pracę z 9,8 tys. do 9,3 tys.

Inspektorzy PIP zastosowali następujące sankcje w związku z naruszeniami przepisów dot. wypłaty wynagrodzeń i innych należności. Nałożyli po 3 tys. mandatów zarówno w I półroczu br. i ub.r. Liczba wniosków o ukaranie skierowanych przez inspektorów pracy do sądu wyniosła 764 w okresie I-VI. 2012 r., zaś 799 w okresie I-VI. 2013 r.

Wg stanu na dzień16.07.2013, w wyniku realizacji przez pracodawców decyzji, wniosków w wystąpieniach i poleceń ustnych wydanych przez inspektorów pracy, wyegzekwowano, wg danych wstępnych, na rzecz poszkodowanych pracowników 78,1 mln zł.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas