Menu
A+ A A-

Hotelarze zapłacą trzykrotnie więcej?

Hotelarze zapłacą trzykrotnie więcej? www.sxc.hu

Czy tabela stawek wynagrodzeń w obszarze odtwarzania utworów była zatwierdzona z naruszeniem prawa? - pytają przedstawiciele środowiska hotelarskiego.

Kilka dni temu Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego ogłosił decyzję o zatwierdzeniu wspólnej Tabeli Stawek dziewięciu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie odtwarzania utworów. Oznacza to, że Zespół Orzekający KPA przy zatwierdzaniu nowych stawek wynagrodzeń nie uwzględnił stanowiska Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, które powstało we współpracy  z Małopolską Izbą Hotelarską „Gremium”.

W zgodnej opinii przedsiębiorców hotelowych i restauratorów stawki, które znalazły się w nowej tabeli, oznaczają dla hoteli minimum trzykrotny wzrost kosztów z tytułu użytkowania praw autorskich i pokrewnych. Zasady i kryteria, wg których zostały one ustalone, są nieznane samorządom gospodarczym i hotelom, budzą także szereg wątpliwości. Żadna z organizacji nie konsultowała, ani negocjowała ich z hotelarzami. Prace nad nowymi stawkami przypominają średniowieczną inkwizycję, o przyszłości hoteli i restauracji decydowano bez ich udziału, nie przyjmując żadnej argumentacji. Niezrozumiałe jest np. uzależnianie wysokość stawki za odtwarzanie muzyki i filmów od standardu hotelu i nie branie pod uwagę np. faktycznego wykorzystania pokoi hotelowych, czy wpływu posiadanych telewizorów na wielkość przychodu, a także  wielu innych bardzo istotnych kryteriów. Dlaczego na przykład hotel, który stoi poza sezonem pusty, musi płacić stawkę taką samą, jak inny oblegany przez rzesze turystów przez cały rok niezależnie od pory roku?

Wątpliwości jest zbyt wiele. Kiedyś poszczególne OZZ ustalały stawki jednostronnie, bez negocjacji i uzgodnień. Teraz zrobiono to w taki sam sposób dopuszczając do zachwiania zasady kontradyktoryjności i równości stron. W związku z tym Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego odwoła się do Sądu Rejonowego w Poznaniu o unieważnienie zatwierdzonej tabeli stawek wynagrodzeń.
Równocześnie ta decyzja Komisji Prawa Autorskiego, podjęta z ewidentnym naruszeniem prawa, postawiła w bardzo trudnej sytuacji ministra kultury, który podpisał się pod polityką rządu Donalda Tuska sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. Nałożenie tak wysokich opłat przez Komisję Prawa Autorskiego to nieuzasadniony skok na kasę, gdyż każdy hotel ma płacić ok. 30 zł miesięcznie za pokój, niezależnie od tego czy jest on wykorzystany czy nie. Jak do tego dodamy imprezy organizowane we wszystkich hotelach, gdzie opłaty są jeszcze wyższe, to hotel posiadający 50 pokoi będzie musiał zapłacić z różnych tytułów nawet kilkadziesiąt tys. zł rocznie.

W stanowisku Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego czytamy m.in. „Podstawowym kryterium przy ustalaniu wysokości stawek jest wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Wnioskodawcy w żaden sposób nie wykazali, że korzystanie z utworów w jakikolwiek sposób przekłada się na zwiększenie wpływów z działalności hotelarskiej. Wpływ ten w zakresie odnoszącym się do działalności hoteli jest w opinii środowiska hotelarskiego bardzo wątpliwy. W ocenie IGHP nie do zaakceptowania jest teza stwierdzająca arbitralnie, iż istnienie w pokojach hotelowych odbiorników służących do odbioru programów telewizyjnych, czy radiowych przekłada się w sposób bezpośredni na wpływy hotelu. Fakt, iż posiadanie odbiorników telewizyjnych podnosi standard obiektu nie

wystarcza do obrony tezy, iż za pokój taki klient hotelu jest w stanie zapłacić więcej, niż za pokój, który nie jest wyposażony w taki odbiornik. Jest to istotne zwłaszcza w świetle faktu, iż konkretne wymagania, np. co do posiadania odbiorników w każdym pokoju, przy określonym standardzie obiektu, zostały narzucone przez ustawodawcę, a nie są podyktowane decyzją ekonomiczną właścicieli hoteli, którzy ocenili wpływ i wartość udostępnienia gościom hotelowym telewizji czy radia. Jeszcze bardziej jaskrawym przykładem jest odtwarzanie muzyki w miejscach ogólnodostępnych, która wprawdzie może być pozytywnie odbierana przez gości hotelowych, ale nie ma żadnego wpływu na wybór konkretnego obiektu, a tym samym w żaden sposób nie przekłada się na przychody hoteli. Podkreślenia wymaga fakt, iż obiekty hotelowe nie reklamują tego typu usług, co jednoznacznie dowodzi,

jaki wpływ ma fakt odtwarzania muzyki na generowanie przychodów przez obiekty hotelowe. W przypadku uznania, iż odtwarzanie muzyki ma wpływ na wybór konkretnego obiektu, nieracjonalnym byłoby niepodkreślanie tego w reklamach hoteli, zdjęciach obiektów, na stronach internetowych, itp. Kryteriami pomocniczymi do ustalenia wysokości wynagrodzenia (stawek w tabelach przedstawionych do zatwierdzenia) jest charakter i zakres korzystania z utworów (i praw pokrewnych), a więc przy ustaleniu stawki, winny być wzięte pod uwagę takie czynniki, jak częstotliwość korzystania, ilość i rodzaj wykorzystywanych

utworów, czy cel korzystania”.

TTG Central Europe we współpracy z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego planuje w najbliższych tygodniach zorganizowanie otwartej debaty na ten bulwersujący temat. Zaproszeni na nią zostaną przedstawiciele ministerstwa kultury, ministerstwa sportu, Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP, Związku Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Związku Producentów Audio-Video ZPAV, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Artystów Wykonawców STOART, Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych SAFT, Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas