Menu
A+ A A-

Tanie finansowanie dla MSP

Tanie finansowanie dla MSP Fot. BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy w ramach dwóch ważnych inicjatyw unijnych: JEREMIE i JESSICA.

Pierwsza umowa dotyczy wyboru TISE SA jako pośrednika finansowego, który udostępni mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) na Mazowszu tanie finansowanie ze środków unijnych programu JEREMIE. Dwie kolejne  umowy - podpisane w ramach inicjatywy JESSICA - pozwolą na rewitalizację obiektu dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku (inwestor: BUDMAT) oraz terenów centrum Sochaczewa (inwestor: Miasto Sochaczew).

– Wpłynęło do nas dużo wniosków, w dodatku na kwotę, która przekracza dostępne środki – powiedział dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK Marek Szczepański.

Celem inicjatywy JEREMIE jest ułatwienie mikro-, małym i średnim firmom dostępu do taniego finansowania, którego źródłem są środki unijne. JEREMIE koncentruje się na przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (tzw. start-upach), które z powodu braku historii kredytowej nie mogą zdobyć środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie działalności. W 6 województwach (zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie, mazowieckie) BGK dysponuje kwotą ponad 1,7 mld zł na wsparcie MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE. W ramach umowy zawartej 14 czerwca o wartości 9 mln zł TISE SA planuje wesprzeć 125. przedsiębiorców, w tym 85 start-upów, zakładając, że kwota jednej pożyczki nie przekroczy 250 tys. zł. Pośrednik finansowy przewiduje udzielanie pożyczek na zasadach korzystniejszych od rynkowych. Do tej pory, we wszystkich regionach, w których BGK zarządza środkami JEREMIE, wsparcie trafiło do ponad 10,7 tys. firm.

JESSICA jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą finansowanie inwestycji miejskich z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych (pożyczek, poręczeń i wkładów kapitałowych). Zgodnie z założeniami inicjatywy, projekty przeznaczone do sfinansowania muszą łączyć element komercyjny (zapewniający rentowność projektu) oraz tzw. element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności. Na Mazowszu BGK wdraża inicjatywę JESSICA we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza SA oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., pełniąc rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) wybranego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w trybie konkursowym. Rolą BGK jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na realizację przedsięwzięć na obszarach miejskich. Umowa z EBI podpisana została 29 sierpnia 2012 r., a kwota, którą na mocy tej umowy powierzono BGK, wynosi ok. 155 mln zł i może być zainwestowana w projekty o charakterze rewitalizacyjnym (ok. 66 mln zł), projekty z zakresu efektywności energetycznej (ok. 66 mln zł) oraz projekty rozwojowe klastrów (ok. 23 mln zł) .

Inicjatywa JESSICA jest przez BGK wdrażana na terenie trzech województw (pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie), a łączna wielkość środków przeznaczonych na rewitalizacje miast wynosi 625 mln zł. Podpisanie dwóch pierwszych umów pożyczki JESSICA na Mazowszu nastąpiło 14 czerwca. Celem pierwszej inwestycji jest rewitalizacja oraz ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru i obiektów dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Inwestorem jest firma produkująca pokrycia dachowe - BUDMAT Bogdan Więcek, która w zrewitalizowanych obiektach uruchomi produkcję nowego produktu - blachodachówki modułowej. Koszt netto tego przedsięwzięcia wynosi 20 mln zł. Kwota udzielonej pożyczki to 15 mln zł, a oprocentowanie – 0,91 proc. w skali roku. - Realizacja tego projektu to także ważna inwestycja z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Płocka i regionu mazowieckiego. Chcemy go zakończyć do połowy 2014 r. - wyjaśnia Krzysztof Lewandowski – dyrektor d.s. rozwoju inwestycji BUDMAT - Bogdan Więcek.  

Drugi projekt realizowany będzie przez Miasto Sochaczew, a jego celem jest w szczególności odnowa zdegradowanego Centrum Sochaczewa przez przebudowę Pl. AL wraz z przyległymi ulicami oraz  stworzeniem w tym obszarze strefy płatnego parkowania. Ze środków pożyczki zrealizowana zostanie przebudowa oraz modernizacja infrastruktury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych centrum Sochaczewa wraz z nadaniem istniejącym obiektom i przestrzeniom właściwych funkcji, ważnych z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców. Wartość netto tego przedsięwzięcia wynosi ok. 2 mln zł, a kwota udzielonej pożyczki to 1,7 mln zł, z oprocentowaniem 0,92 proc. w skali roku.
Obie inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku. Oprócz kosztów preferencyjnego oprocentowania pożyczek inwestorzy nie poniosą żadnych opłat i prowizji w związku z udzieleniem i obsługą przez BGK pożyczek JESSICA. Obecnie BGK jest w trakcie oceny 13 wniosków o pożyczkę na finansowanie Projektów Miejskich zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego. Kolejne decyzje podjęte zostaną jeszcze w czerwcu.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas