Menu
A+ A A-
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1030.

Polski system jak światowy Wyróżniony

Grzegorz Bierecki, b. wieloletni prezes KK SKOK Grzegorz Bierecki, b. wieloletni prezes KK SKOK Fot. arch.

W związku z ostatnim raportem KNF i komentarzom medialnym na ten temat rzecznik Kasy Krajowej SKOK Andrzej Dunajski poinformował, że system tworzonych przez SKOK-i odpisów na przeterminowane należności dostosowany jest do standardów unii kredytowych na całym świecie.

Według rzecznika w raporcie znalazło się w tym kontekście odwołanie do Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), wynikające, jak się wydaje, z nieznajomości funkcjonowania kas na świecie.
Jak podkreśla w wystosowanym do KSKOK piśmie  Michael S. Edwards dr nauk prawnych, wiceprezes i naczelny radca prawny WOCCU, Rada była w pełni świadoma systemu tworzenia odpisów na należności przeterminowane i w pełni się z nim zgadzała. Dotyczyło to również dostosowania go do warunków polskiego system unii kredytowych z jego stosunkowo wysokim poziomem rozwoju. Zdaniem przedstawicieli WOCCU, SKOK-i właściwie dla specyfiki unii kredytowych stosują zaproponowaną przez Światową Radę metodologię, która uznana jest za właściwą dla tworzenia odpisów na przeterminowane należności przez unie kredytowe. Po dostosowaniu jej do specyfiki rozwoju ruchu, krajowego rynku finansowego oraz polskiego ustawodawstwa, stanowi ona jeden z fundamentalnych elementów działalności finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. WOCCU zwraca też uwagę na fakt, iż w analogiczny sposób działają unie kredytowe w Wlk. Brytanii.
„Światowa Rada Spółdzielni Kredytowych popiera zasadę, zgodnie z którą odpisy na straty z tytułu kredytów stanowią pierwszą linię obrony przed złymi kredytami. System PEARLS ocenia adekwatność ochrony zapewnianej unii kredytowej drogą zestawiania ze sobą odpisów na straty z tytułu kredytów z przeterminowaniem tych ostatnich. Oczywiście, te zalecane poziomy PLL (rezerw na złe kredyty), podobnie jak pozostałe wymogi PEARLS mogą być dostosowywane do miejscowych warunków danego ruchu unii kredytowych, jak ma to miejsce w przypadku polskiego system KAPER. Światowa Rada była w pełni świadoma systemu KAPER i w pełni się z nim zgadzała; dotyczyło to również jego tworzenia, opartego – co do zasady - na systemie PEARLS i dostosowania go do warunków polskiego system unii kredytowych z jego stosunkowo wysokim poziomem rozwoju” napisał w swoim liście Michael S. Edwards.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas