Menu
A+ A A-

Rośnie parkiet, rosną fundusze

Rośnie parkiet, rosną fundusze www.sxc.hu

W maju rynek funduszy inwestycyjnych po raz dwunasty z rzędu zanotował wzrost wartości zarządzanych aktywów.

Tym razem o 4,9 mld zł, czyli 3,1 proc. do poziomu 164,0 mld zł (38,2 mld euro) – informuje majowy wspólny raport Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W efekcie roczna dynamika zmian przekroczyła 30 proc. Przyrost środków w minionym miesiącu wynikał z dwóch czynników. Pierwszym z nich była duża nadwyżka wpłat nad wypłatami, która wg szacunków Analiz Online wyniosła 3 mld zł. Ponadto wpływ na wzrost wartości aktywów miał dodatni wynik z zarządzania, który w minionym miesiącu osiągnął najwyższą wartość w tym roku (2,2 mld zł). Głównym tego powodem był powrót dobrej koniunktury na polski rynek akcji. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w maju aż o 8,3 proc. Bardzo dobre notowania spółek z GPW przełożyły się na dodatnie stopy zwrotu funduszy, które przynajmniej część aktywów mają ulokowane na krajowym rynku akcji. Niektóre z funduszy akcji polskich mogły się pochwalić nawet dwucyfrowymi wynikami. To właśnie fundusze akcyjne odnotowały w minionym miesiącu najwyższą dynamikę przyrostu aktywów ze wszystkich segmentów, wynoszącą 8,8 proc., co odpowiada kwocie 2,2 mld zł. Tak wysoka dynamika została osiągnięta również dzięki istotnemu napływowi nowych środków. W sumie wartość aktywów funduszy akcyjnych na koniec maja przekroczyła 26,7 mld zł, a ich udział w rynku wzrósł do ponad 16 proc. To jednak wciąż niemal o połowę mniej niż pod koniec 2007 r., kiedy aktywa takich funduszy w zarządzaniu wynosiły 50,4 mld zł, a ich udział w rynku sięgał 35 proc. Majowy przyrost aktywów notowały zarówno fundusze akcji polskich, po kwietniowej przerwie, kiedy skurczyły się o 3,5 proc., jak i rozwiązania inwestujące na rynkach zagranicznych. W przypadku tych ostatnich aktywa zyskują na wartości nieprzerwanie od listopada 2012 r.

Coraz niższe oprocentowanie depozytów skłania część inwestorów do przenoszenia środków do funduszy inwestycyjnych. W pierwszej kolejności klienci wybierają fundusze o bezpieczniejszej strategii, czyli pieniężne oraz dłużne. W przypadku funduszy inwestujących głównie w obligacje, w napływie środków nie przeszkodziło pogorszenie koniunktury na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych IROS stracił 0,9 proc. w minionym miesiącu, co przełożyło się na słabsze wyniki funduszy dłużnych. Mimo to, ten segment rynku zwiększył aktywa aż o 1,4 mld zł, głównie dzięki wysokiemu bilansowi sprzedaży. Wartość aktywów

zgromadzonych w funduszach dłużnych wzrosła o 3,2 proc. w ujęciu miesięcznym do 45,9 mld zł. Fundusze dłużne nadal stanowią największy segment polskiego rynku z 28 proc. udziałem w łącznych aktywach netto.

{jumi [*9]}

 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas