Menu
A+ A A-

Tauron zakończył współpracę z OW Offshore Wyróżniony

Paweł Strączyński Paweł Strączyński

Tauron Polska Energia zakończył współpracę z hiszpańską spółką OW Offshore, dotyczącą rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

Tauron podkreśla, że będzie realizował projekty offshore w ramach przyszłej strategicznej współpracy ze spółkami: PGE i Enea.

Tauroan przekazał do OW Offshore oświadczenie o wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych i tym samym wygaśnięciu umowy.

"Zakończenie współpracy z OW Offshore spowodowane jest zmianami legislacyjnymi, które weszły w życie w ostatnim czasie i spowodowały niemożliwość wykonania zobowiązań umownych. To skutek okoliczności obiektywnych niezawinionych i niezależnych od żadnej ze stron. Nadal priorytetem dla Taurona jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Zielony zwrot Taurona musi zostać zdynamizowany. Będzie się on opierał m.in. na farmach wiatrowych na morzu i na lądzie. Jestem przekonany, że projekty inwestycyjne spółek takich jak Tauron, będą stanowić wehikuł rozwojowy gospodarki w najbliższych latach" - powiedział prezes Paweł Strączyński.

W ocenie spółki, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od którejkolwiek ze stron, w szczególności w konsekwencji zmiany otoczenia regulacyjnego i wejścia w życie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zaistniał stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożliwości wykonania zobowiązań zaciągniętych w umowie.

Jednocześnie Tauron zapewnił, że swoje zaangażowanie w projekty morskich farm wiatrowych, które wynika z ogłoszonej 27 maja 2019 r. aktualizacji kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, będzie realizowane dzięki rozważanej przyszłej strategicznej współpracy ze spółkami: PGE i Enea.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas