Menu
A+ A A-

Coraz więcej śmieci na Mazowszu Wyróżniony

Coraz więcej śmieci na Mazowszu fot. Pixabay

Wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci na Mazowszu, wynika z opracowania Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Urzędnicy policzyli, że nielegalne składowanie śmieci odbywa się w 143 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.

Przeciętny mieszkaniec Mazowsza wytwarza rocznie prawie 300 kg śmieci, z których ponad połowa trafia do odzysku. Odpady zebrane selektywnie stanowią jedną czwartą ogólnej masy odpadów komunalnych.

W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zebrano 1,78 mln ton odpadów komunalnych, co stanowiło 15 proc. ogółu zebranych w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem masa wytworzonych na Mazowszu odpadów komunalnych wzrosła o 1 proc.

Wśród wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów komunalnych dominowały śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Ich całkowita masa wyniosła 1,58 mln ton, co oznaczało wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca Mazowsza przypadały 294 kg zebranych odpadów komunalnych i było to o 6 kg więcej niż w 2016 r. Z usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji zebrano 198 tys. ton śmieci (mniej o 8,5 proc. w stosunku do 2016 r.).

Wprawdzie wzrosła masa odpadów zebranych selektywnie (w 2017 r. na terenie Mazowsza zebrano w ten sposób 471 tys. ton odpadów komunalnych, czyli o 1,6 proc. więcej niż w 2016 r.), ale ich udział w ogólnej masie odpadów komunalnych pozostaje niezmieniony. Posegregowanych śmieci było wagowo trzy razy mniej niż odpadów zmieszanych.

Segregacja śmieci ułatwia pozyskiwanie z nich surowców wtórnych. W 2017 r. do odzysku trafiło 59 proc. ogólnej masy odpadów komunalnych zebranych w województwie mazowieckim.

Do recyklingu przeznaczono 23 proc. ilości odpadów komunalnych, do biologicznych procesów przetwarzania (kompostowania lub fermentacji) 6 proc., natomiast do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii skierowano 30 proc. ilości odpadów.

Spadła liczba składowisk odpadów komunalnych, ale ich całkowita powierzchnia nieznacznie wzrosła. W końcu 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowało 29 składowisk odpadów komunalnych (wobec 33 w 2016 r.) o łącznej powierzchni 167 ha (wobec 168 ha w 2016 r.). Trzy czwarte czynnych składowisk było zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Znacząco (o 14 proc. w porównaniu z 2016 r.) wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci. W 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowano 1298 nielegalnych składowisk, z których wywieziono 5,1 tys. ton odpadów. Niedozwolone składowanie odpadów odbywa się jeszcze w 143 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.

Ostatnio zmienianypiątek, 09 listopad 2018 10:58
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas