Menu
A+ A A-

Nowe wsparcie dla Fundacji Dorastaj z Nami Wyróżniony

Nowe wsparcie dla Fundacji Dorastaj z Nami

AM Art-Media Agencja PR rozpoczęła współpracę non profit z Fundacją Dorastaj z Nami. Fundacja, poprzez swoje działania, wspiera edukację dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej, m.in. strażaków, policjantów i żołnierzy.

Misją Fundacji Dorastaj z Nami jest wspieranie edukacji dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej – m.in. policjantów, żołnierzy, strażaków czy ratowników górskich. To wsparcie realizowane jest poprzez fundowanie stypendiów edukacyjnych. Środki na nie znajdują się dzięki hojności partnerów i darczyńców – m.in. wielkich instytucji finansowych i liderów rynkowych z różnych branż.

- Chcemy zapewnić dzieciom przepustkę do lepszego jutra, zapewniając środki na ich edukację – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami – Współpraca z AM Art-Media z jednej strony ma wspierać informowanie o bieżących działaniach Fundacji, a z drugiej – pomóc w promowaniu naszej misji wśród kolejnych potencjalnych partnerów – dodaje Prezes.

Współpraca Fundacji z Agencją obejmuje usługi z zakresu doradztwa public relations oraz media relations, w tym m.in. bieżące informowanie o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności Fundacji Dorastaj z Nami. Agencja zajmie się obsługą Gali Fundacji w Pałacu Prezydenckim 15 grudnia br. Podczas tego wydarzenia nastąpi przekazanie stypendiów dla dzieci polskich żołnierzy poległych w Iraku i Afganistanie, wręczanych w ramach akcji „Misja: SEMPER FI". Akcja jest objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

- Nasza Agencja ma doświadczenie we wspieraniu projektów CSR, Fundacja cieszy się dużą renomą i prowadzi niezwykle potrzebne działania. Jestem przekonany, że ta synergia przyniesie bardzo dobre efekty. Współpracę rozpoczynamy już teraz, od wspomnianej Gali w Pałacu Prezydenckim, a przed nami kolejne wspólne projekty – mówi Arkadiusz Bińczyk, dyrektor generalny AM Art-Media.
Jak podkreśla dyrektor generalny AM Art-Media, zakres współpracy będzie obejmował nie tylko obsługę medialną wydarzeń organizowanych przez Fundację i docieranie z bieżącymi informacjami do mediów. Agencja chce wspomóc komunikacyjnie proces zachęcania firm i instytucji do włączenia się w działalność Fundacji.

***

Fundacja Dorastaj z Nami wspiera podopiecznych współfinansując do 80% ich wydatków na edukację. W ramach rocznych limitów finansowych uzależnionych od wieku i etapu edukacji beneficjenta finansowane mogą być min. wydatki na zakup pomocy naukowych, kursów, wyjazdów połączonych z nauką, zajęć pozalekcyjnych, czesnego w szkołach i na uczelniach. Wsparcie Fundacji odbywa się również przez udział podopiecznych w programie tutoringu edukacyjnego. Jest to przemyślane wsparcie, kształtowanie i planowanie procesu edukacji zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami podopiecznego, będące wynikiem jego indywidualnej pracy z tutorem (opiekunem).

Fundacja oferuje również pomoc w uzyskaniu praktyk i staży dla podopiecznych oraz wsparcie w postaci opieki psychologicznej dla beneficjentów Fundacji, którzy nie ukończyli 25. roku życia.
Więcej informacji na stronie www.dorastajznami.org.

AM Art-Media Agencja PR działa na rynku public relations od 1998 roku. Misją firmy jest budowa wzajemnego zrozumienia między uczestnikami życia publicznego. Oferuje nadzór nad całością procesu komunikacji lub jej wybranymi elementami. Wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne, angażuje się w organizacje przedsięwzięć o charakterze historycznym i patriotycznym. Renoma specjalistów, których zatrudnia i z którymi współpracuje, opiera się na ich wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Agencja pracuje dla polskich i zagranicznych firm oraz instytucji publicznych, pomagając im w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem, w tym z mediami. Do kluczowych klientów należą: Jeronimo Martins Polska, Kapsch, PKP CARGO, Pelion, PGNiG. W Rankingu agencji public relations według przychodów za rok 2013 prestiżowego miesięcznika Press, Agencja zajęła drugie miejsce w Polsce.
Więcej informacji na stronie www.art-media.com.pl.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas