Menu
A+ A A-

Dziennik z kampanii rosyjskiej Wyróżniony

Dziennik z kampanii rosyjskiej www.art-media.com.pl

Historia w wielu wymiarach. Do księgarń trafia Dziennik z kampanii rosyjskiej Augusta Krasickiego.

 

Dwutomowy Dziennik z kampanii rosyjskiej Augusta Krasickiego, wydany po raz pierwszy w Krakowie w 1935 roku, był znany dotychczas niemal wyłącznie z fragmentarycznego wydania Instytutu Wydawniczego PAX. Pierwszy raz po niemal osiemdziesięciu latach, ta cenna pozycja wychodzi jako reprint.
Do rąk czytelników trafia fascynujący dziennik, prosty ale urzekający bogactwem faktów, skojarzeń i skrupulatnością w opisywaniu rzeczywistości. Aby w pełni docenić wartość tego wydania, warto chociaż pokrótce przedstawić sylwetkę jego autora.

August hr. Krasicki - oficer, polityk, ziemianin, pan na zamku w Lesku (bezprawnie zagrabionym w czasie II Wojny Światowej), nie tylko był świadkiem historii polskiej końca dziewiętnastego i pierwszych dekad dwudziestego stulecia, ale w tworzeniu tej historii brał aktywny udział. Za czasów zaborów marszałek powiatu leskiego, poseł na Sejm Galicyjski, w okresie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich.
Był adiutantem m.in. generała Stanisława Szeptyckiego. Walczył również o utrzymanie z trudem wywalczonej państwowości polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920, w której brał udział jako ochotnik.

Książka nieprzypadkowo pojawia się na rynku właśnie teraz. W 2014 roku przypada setna rocznica I Wojny Światowej, której efektem m.in. były narodziny Legionów Polskich pod komendą Józefa Piłsudskiego. August Krasicki był porucznikiem w legionowej komendzie i uczestnikiem walk rozpoczynających się wtedy działań wojennych. Z tej okazji ukazuje się jego dziennik obrazujący dzień po dniu te boje. Na kartach tej książki wspomina wielokrotnie o Naczelniku Piłsudskim. Możemy poznać także jak rodziły się plany przeistoczenia Legionów w Wojsko Polskie. W opowieściach autora pojawiają się także inne postacie, które na trwałe wpisały się w historię Polski.

Dziennik to kronika zmagań o niepodległą Polskę, pisana z punktu widzenia żołnierza i polityka. Pozostaje do dziś cennym świadectwem tamtych lat i ważnym źródłem historycznym – a na pewno niezmiennie jest pasjonującą lekturą. Wartość Dzienników doskonale ujął w posłowiu Ignacy Stanisław Krasicki – wnuk autora pisząc: „Autor opisał fakty i wydarzenia, których był naocznym świadkiem. Unikał uogólnień i politycznych ocen. Tym samym był bezstronnym i beznamiętnym obserwatorem rodzącej się na jego oczach i przy jego bezpośrednim udziale historii. Po drugie August Krasicki, patrzył na dzieje wskrzeszonej Polski nie tylko oczyma walczącego żołnierza. Rzeczywistość, którą relacjonował, jawiła mu się w wielu wymiarach: rodzinnym, geograficznym, przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i wojskowym". Ta wielowymiarowość jest niewątpliwie jedną z najcenniejszych wartości Dziennika.

„Dziennik z Kampanji Rosyjskiej Krasickiego Augusta, Porucznika w Sztabie Komendy Polskich Legjonów 1914-1916", wydanie III uzupełnione na podstawie oryginału wydanego w roku 1934 we Lwowie, przedmowa Kacper Krasicki, postscriptum Ignacy Stanisław Krasicki, Oficyna Pomorska Jarosław Mykowski 2013, t 1 i t 2 s. 470.

Źródło: http://www.polskatimes.pl/artykul/1023177,historia-w-wielu-wymiarach-do-ksiegarn-trafia-dziennik-z-kampanii-rosyjskiej-augusta-krasickiego,2,id,t,sg.html#galeria-material

{jumi [*7]}

 

Ostatnio zmienianyśroda, 23 październik 2013 15:21
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas