Menu
A+ A A-

Podyplomówka z bezpieczeństwa energetycznego Wyróżniony

Podyplomówka z bezpieczeństwa energetycznego fot. sxc.hu

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Energetycznego mają na celu przygotowanie ich absolwentów do pracy związanej z sektorem energetycznym na każdym jego poziomie: od administracji lokalnej, przez firmy komercyjne, aż po poziom państwowy.

W toku zajęć zdobywają oni szeroką wiedzę z zakresu studiów politycznych, prawa, ekonomii, zasad funkcjonowania rynku energii, geologii i geografii wraz z elementami wiedzy technicznej dotyczącymi różnych nośników energii i jej wytwarzania. Intensywny program obejmuje ok. 40 zagadnień szczegółowych podzielonych na 10 bloków tematycznych w łącznym wymiarze ok. 200 godzin zajęć.

Tego typu kompleksowe podejście ma na celu zapoznanie uczestników kursu z rolami, jakie odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego różne instytucje życia publicznego oraz jednostki i idee.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką Collegium Civitas, jak również przez osoby zawodowo związane z rynkiem energii w Polsce, m.in. byłych i aktualnych pracowników administracji państwowej, dyplomacji, spółek energetycznych i konsultingowych. Wśród nich m.in. dr hab. Leszek Jesień (b. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), Ernest Wyciszkiewicz (b. ekspert PISM ds. bezpieczeństwa energetycznego), dr Dominik Smyrgała (kierownik studiów), dr Łukasz Kister (redaktor naczelny czasopisma naukowego „Securitologia") i inni.

Od strony formalnej kurs przyjmuje innowacyjną formę nastawioną na edukację praktyczną. Zajęcia mają formę warsztatową, co oznacza że uczestnicy pracują nad konkretnymi zagadnieniami, rozwiązują studia przypadku, przygotowują materiały i prezentacje. Rola czystego wykładu jest ograniczona do minimum. Ponadto na gościnne zajęcia zapraszani będą także goście specjalni.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie www:
http://www.civitas.edu.pl/bezpieczenstwo_energetyczne.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas