Menu
A+ A A-

CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce Wyróżniony

CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie", wśród dużych i średnich firm w Polsce panuje bardzo duża świadomość zasadności prowadzenia odpowiedzialnego biznesu – informuje na swoich stronach portal RaportCSR.pl

Dobre praktyki w tym zakresie podejmuje w Polsce co druga badana firma, przy czym najczęściej są to firmy bardzo duże i te z udziałem kapitału zagranicznego. Kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu nabiera znaczenia w przedsiębiorstwach realizujących działania CSR – w co drugim z nich członek zarządu odpowiada za kwestie CSR, a 63 proc. formalnie uwzględnia je w swojej strategii. Z drugiej strony, mimo przedstawianych opinii, że powinnością firm jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne (96 proc.), dla 18 proc. firm CSR oznacza długofalowe i planowe zaangażowanie .

Firmy, zapytane o konkretne wyzwania, które są najważniejsze z ich punktu widzenia, zdecydowanie najczęściej (50 proc.) wskazywały na ochronę środowiska naturalnego. Co ważne, jest to najistotniejsza kwestia nie tylko dla firm przemysłowych (56 proc.), które poprzez produkcję mają bezpośredni negatywny wpływ na środowisko, ale także dla przedsiębiorstw z sektora usług (38 proc.).

Drugim najważniejszym wyzwaniem z punktu widzenia badanych przedsiębiorstw jest rozwój społeczności lokalnych. To wyzwanie zdecydowanie częściej wskazywane było przez firmy przemysłowe (40 proc.) niż usługowe (29 proc.).

Najrzadziej wskazywano na istotność edukacji w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji (10 proc.) oraz profilaktykę zdrowotną (4 proc.). Przyczyną takiego postrzegania tych zagadnień może być przeświadczenie, że w tego typu działania powinny angażować się przede wszystkim firmy, które dostarczają produkty szkodliwe dla zdrowia lub mogące prowadzić do uzależnień.

Działalność zgodnie z koncepcją CSR korzystnie wpływa na wyniki firmy

Ponad trzy czwarte (77 proc.) przedstawicieli dużych i średnich firm obecnych w Polsce jest zdania, że prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z koncepcją CSR ma korzystny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Takie przekonanie nieznacznie rzadziej wyrażają przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej (73 proc. wskazań) niż pozostali pracownicy (81 proc.).

Najczęściej wskazywaną potencjalną korzyścią jest poprawa wizerunku firmy na rynku – ponad połowa (52 proc.) badanych uważa, że może być to efekt prowadzenia działań CSR. Kolejnym ważnym benefitem, jaki może odnieść firma, jest wzrost akceptacji przez otoczenie, na co wskazuje ponad jedna trzecia przedstawicieli dużych i średnich przedsiębiorstw.

Doświadczenia różnych firm pokazują, że CSR się opłaca. I choć widzą one w nim także przełożenie na wynik finansowy przedsiębiorstwa, to należy pamiętać o najważniejszym założeniu społecznej odpowiedzialności biznesu, jakim jest budowanie wartości dla wszystkich interesariuszy firmy. Tylko przy tak pojętym CSR można myśleć o rentownym i zrównoważonym wzroście – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas