Menu
A+ A A-

Są pieniądze na wsparcie CSR

Są pieniądze na wsparcie CSR www.sxc.hu

Bezzwrotne wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR-u), czyli uwzględniające aspekty społeczne i środowiskowe w codziennej działalności firmy.

Na konkurs przeznaczonych jest prawie 8,8 mln zł, z czego na warmińsko-mazurskie przypada nieco ponad 630 tys. zł – napisał portal www.mediagroupinfo.pl.

Konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, realizującą projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wnioski można składać od 8 stycznia do 10 lutego 2014 roku (przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania nie będzie brana pod uwagę kolejność składania dokumentów).

O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy:
- posiadają siedzibę na terenie Polski (w przypadku osoby fizycznej liczy się miejsce zamieszkanie na terytorium Polski),
- rozpoczęli działalność co najmniej pół roku przed złożeniem wniosku,
- złożą tylko jeden wniosek w ramach konkursu,
- nie otrzymali wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas