Menu
A+ A A-

Wartość kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

Wartość kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa www.sxc.hu

88% polskich przedsiębiorców traktuje wydatki na szkolenia pracowników w kategorii  kosztów - wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kolejne badanie PARP i SGH z kolei pokazuje, że tylko 29% firm dokonuje jakichkolwiek prób pomiaru zasobów ludzkich, opierając się wyłącznie na analizie finansowej, bez odniesienia do ich efektów.

Zdecydowanie chętniej inwestują w kadry duże firmy - wśród przedsiębiorstw sektora MSP to zaledwie 13%. Polskie przedsiębiorstwa nie są świadome korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników, dlatego PARP wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie rusza z projektem „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. W ramach nowej inicjatywy  powstanie innowacyjne narzędzie do pomiaru wartości kapitału ludzkiego (NKL). Będzie to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie dostosowane zarówno do potrzeb mikro, małych, średnich i dużych firm jak i specyfiki polskiego rynku.

Brak świadomości znaczenia gromadzonych danych na temat kapitału ludzkiego oraz brak wiedzy na temat możliwości i sposobu pomiaru jego wartości przyczynia się do tego, że polscy pracodawcy wciąż niechętnie inwestują w szkolenia i inne formy rozwoju swoich pracowników. Konsekwencją takiego podejścia jest brak wysoko wykwalifikowanej kadry, co negatywnie wpływa na poziom konkurencyjności firm i możliwości dalszego rozwoju. Jednocześnie pracodawcy nie zdający sobie sprawy z korzyści biznesowych jakie przynosi inwestycja w kadry, boją się łożyć na rozwój pracowników z obawy, że dobrze wyszkolony pracownik opuści firmę w poszukiwaniu lepszej pracy. Świadomość wartości zasobów ludzkich w firmie jest niezbędna, aby trafnie podejmować decyzje personalne i strategiczne każdej firmy. 

Badania PARP pokazały, że polscy przedsiębiorcy wierzą w korzyści wynikające z wartości kapitału ludzkiego, ale go nie mierzą. W ostatnich latach powstało wiele metod pomiaru, których trafność i wiarygodność budzi jednak wiele wątpliwości. Co więcej, ich wyniki  nie są przystosowane do polskich warunków i mają małe przełożenie na funkcjonowanie i kształtowanie polityki rozwoju firmy. Wykorzystywane obecnie metody skupiają się jedynie na danych ilościowych, nie biorąc pod uwagę wymiaru jakościowego.

- Takie rozwiązania nie dają pełnego obrazu potencjału kapitału ludzkiego firmy - tłumaczy Justyna Nosko, koordynator projektu NKL z ramienia PARP i dodaje: - Rozwiązaniem jest opracowanie nowego, innowacyjnego narzędzia, które oszacuje wartość zasobów ludzkich i przedstawi twarde dane potwierdzające powiązanie kosztów poniesionych na dokształcanie pracowników ze wzrostem wartości rynkowej firmy i zwiększeniem jej konkurencyjności.  Poprzez projekt „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” chcemy przekonać przedsiębiorców, że inwestowanie w podniesienie kompetencji pracowników jest korzyścią dla całej firmy. 

Narzędzie do oszacowania kapitału ludzkiego ma być pierwszą tego typu aplikacją w pełni dopasowaną do potrzeb polskiego rynku, która faktycznie zmierzy realną wartość zasobów personalnych przedsiębiorstwa.

- NKL będzie mieć formę prostego arkusza kalkulacyjnego, nie wymagającego  żadnego dodatkowego oprogramowania, ani nakładów finansowych - tłumaczy dr Łukasz Sienkiewicz, koordynator projektu z ramienia Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. NKL pozwala na gromadzenie danych ale również dostarcza wstępnej interpretacji, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy. - Nasze narzędzie nie służy wycenie pracownika jako jednostki, ale dotyczy pomiaru całego kapitału ludzkiego, jego wartości i przydatności z perspektywy całej firmy - podkreśla Sienkiewicz. Doświadczenie zachodnich firm potwierdza również, że lepsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego firmy, wpływa pozytywnie na inwestorów i jej notowania. 

Projekt skierowany jest do właścicieli, menedżerów, HR-owców i księgowych mikro, małych, średnich i dużych firm. Jego twórcy deklarują jednak, że beneficjentów będzie znacznie więcej. - Jesteśmy przekonani, że informacje generowane w postaci raportów przydadzą się  także inwestorom, przedstawicielom uczelni wyższych, organizacji pracodawców, audytorom czy analitykom finansowym. Skorzystają na tym także sami pracownicy - mówi Sienkiewicz. Korzyści z wykorzystania NKL jest sporo: świadomość wartości kapitału ludzkiego pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich, dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, a także podwyższy rangę działów i menedżerów HR zapewniając twarde dane, dzięki którym staną się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządów swoich firm. 

Na obecnym etapie projektu prowadzone są testowe wdrożenia narzędzia. Jego finalny kształt powstanie na bazie wniosków zebranych z 20 poddanych testom firm. Działanie NKL planuje przetestować również samo Biuro Zarządzania Kadrami PARP. - Zachęcamy do zgłaszania swoich przedsiębiorstw do procesu testowania, które posłużą nam jako materiał badawczy i będą stanowiły niezwykle istotny wkład w finalny kształt NKL. Wszystkie firmy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń prowadzonych przez ekspertów SGH z zakresu wykorzystania narzędzia. Jako jedne z pierwszych w Polsce otrzymają możliwość przetestowania narzędzia w ramach swojej organizacji i będą miały realny wpływ na efektywność finalnego kształtu NKL - podkreśla Sienkiewicz. Harmonogram projektu przewiduje, że do końca II kwartału 2015 r. wszystkie grupy docelowe mają nabyć praktyczną wiedzę z obsługi narzędzia. W tym celu projekt zakłada organizację licznych spotkań informacyjnych, czy seminariów i warsztatów szkoleniowych na terenie całego kraju.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas