Menu
A+ A A-

Raport odpowiedzialności społecznej LOTTO

Raport odpowiedzialności społecznej LOTTO Fot. wikipedia.pl

Ponad 3,2 mld zł dla budżetu państwa, w tym 1,4 mld na polski sport i kulturę, ponad 90% pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i około 25 tys. osób przeszkolonych z zakresu Odpowiedzialnej Gry.

To tylko niektóre liczby, za pomocą których można podsumować działalność Totalizatora Sportowego w latach 2011-2012 - napisał portal 24pr.pl.

Te i wiele innych informacji na temat społecznego zaangażowania spółki znaleźć można w opublikowanym Raporcie Odpowiedzialności Społecznej Totalizatora Sportowego 2011-2012

„Gramy o przyszłość. Raport Odpowiedzialności Społecznej Totalizatora Sportowego 2011-2012”, to już trzecia edycja raportu przygotowana przez Spółkę. Dokument został sporządzony zgodnie z najbardziej popularnymi w raportowaniu społecznym, wytycznymi Global Reporting Initiative GRI 3.0 na poziomie „A+” i poddany niezależnej weryfikacji. Raport, po raz pierwszy obejmuje dwa lata, dzięki czemu można w nim bardziej kompleksowo przedstawiać zrealizowane projekty oraz ich efekty. Również po raz pierwszy, wspólnie z raportem został opublikowany raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń.

Raport, który oddajemy w Państwa ręce, to podsumowanie wszystkich najważniejszych projektów prowadzonych w latach 2011-2012 przez Totalizator Sportowy. Raport pokazuje, że nasza Spółka profesjonalnie podchodzi do planowania swoich działań, konsekwentnie je realizuje oraz raportuje osiągnięte efekty zgodnie z najlepszymi światowymi standardami. W przygotowaniu raportu uczestniczyło wielu pracowników Totalizatora Sportowego. Ta publikacja to owoc ich wspólnej pracy i wielkiego zaangażowania – powiedział Wojciech Szpil, prezes Totalizatora Sportowego

Raport zawiera podstawowe informacje na temat działalności spółki oraz podsumowuje realizację Strategii CSR Totalizatora Sportowego. Informację zostały przedstawione w 3 podstawowych obszarach: Bezpieczna Gra, Miejsce pracy oraz Zaangażowanie społeczne.

Najwyższe światowe standardy Bezpiecznej Gry. Zapewnienie maksymalnego możliwego bezpieczeństwa graczom to priorytet w działalności Totalizatora Sportowego. LOTTO to przede wszystkim świetna zabawa i pozytywne emocje. Aby je zapewnić Spółka podejmuje różnorodne działania, dzięki którym oferowane produkty stają się nie tylko coraz ciekawsze, ale również bezpieczniejsze. Program Bezpiecznej Gry stanowi jeden z filarów wypracowanej w roku 2009 Strategii CSR na lata 2010-2012.

Raport podsumowuje, działania podjęte w zakresie odpowiedzialnej gry w latach 2011-2012. W tym czasie z zakresu „odpowiedzialnej gry” przeszkolone zostało 25 tysięcy kolektorów i kandydatów na kolektorów. Wszystkie gry sprawdznene zostały przy wykorzystaniu międzynarodowego narzędzia GAM-GaRD, służącego do diagnozowania możliwego stopnia ryzyka uzależnienia. Działaniom tym towarzyszyły również programy edukacyjne adresowane do graczy, a także wprowadzenie zasad odpowiedzialnej sprzedaży i komunikacji marketingowej. Wszystkie te aktywności zostały docenione przez European Lotteries, międzynarodową organizację skupiającą europejskie loterie, która w maju 2013 roku przyznała Totalizatorowi Sportowemu certyfikat Odpowiedzialnej Gry.

Totalizator Sportowy to firma z długoletnią tradycją, dbająca o swoich pracowników chociażby poprzez inwestowanie w rozwój ich umiejętności oraz wiedzy. Świadczą o tym przedstawione w raporcie liczby i dane. Przeważająca część pracowników (ponad 90%) jest zatrudniona na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin. Wszystkim swoim pracownikom Totalizator Sportowy stwarza możliwości ciągłego rozwijania umiejętności i kształcenia. W 2011 roku na pracownika Spółki przypadło średnio ponad 58 godzin szkoleniowych, a w 2012 roku 48.

Totalizator Sportowy odgrywa ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. TS jest jedną z dziewiętnastu spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Właściciel marki LOTTO, co roku w znaczącym stopniu zasila budżet państwa. W 2011 roku Spółka wpłaciła do niego 1,44 mld złotych, a w 2012 r. aż 1,83 mld. Znacząca, cześć z tych pieniędzy przekazywana jest na polski sport i kulturę. Z każdej wydanej na gry liczbowe złotówki 19 gr przekazywane jest właśnie na te cele. Dzięki temu w 2011 roku na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przekazane zostało ponad 530 mln zł, a w 2012 r.: 604 mln zł. W tym samym okresie na Fundusz Promocji Kultury przekazano, odpowiednio 138 i 156 mln zł. Środki te przeznaczane są na rozwój infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz organizaję festiwali i wydarzeń artystycznych. Dofinansowane zostały z nich między innymi: rozbudowa trybun Wielkiej Krokwi w Zakopanem, remont Teatru Wielkiego w Warszawie, czy organizacja festiwali Malta w Poznaniu i CAMERIMAGE w Bydgoszczy.

Do Raportu Odpowiedzialności Społecznej Totalizatora Sportowego po raz pierwszy został również dołączony raport z działalności Fundacji LOTTO Milion Marzeń. Raport ten jest dokumentem wyjątkowym na polskim rynku organizacji pozarządowych. Udało się w nim bowiem połączyć obowiązki sprawozdawcze, wymagane przez przepisy prawa polskiego z oczekiwaniami międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative. Raport ten opisuje zasady funkcjonowania Fundacji i przedstawia zrealizowane przez nią projekty, w tym między innymi programy „Bezpieczna rozrywka” i „Kumulacja Dobrej Woli”.

Raport „Gramy o przyszłość” jest dostępny na stronie Totalizatora Sportowego: www.totalizator.pl/zaangazowanie/csr/raporty-odpowiedzialnosci-społecznej

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas