Menu
A+ A A-

Odpowiedzialny biznes o ekonomii społecznej Wyróżniony

Odpowiedzialny biznes o ekonomii społecznej www.sxc.hu

Sektor przedsiębiorczości społecznej daje szansę aktywizacji zawodowej dla osób, które postrzega się jako wykluczone na rynku pracy.

Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej pozwala firmie na dostęp do nowych rynków, specjalistycznych usług i unikalnych produktów – napisał portal www.polskieradio.pl. Według szacunków w Polsce funkcjonuje od 500 do 800 podmiotów ekonomii społecznej. Brakuje jednak systemowych rozwiązań, które zachęciłyby sektor prywatny do rozwijania współpracy z tymi jednostkami, a przez to wzmacniania nurtu ekonomii społecznej. Nie istnieje także jedna, spójna ustawa definiująca status lub formę prawną przedsiębiorstw społecznych.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu to bycie fair wobec środowiska, w którym się funkcjonuje. Jest to odpowiadanie na potrzeby zarówno społeczne, jak i ekonomiczne oraz środowiskowe obszaru, w którym funkcjonuje firma. Społeczna odpowiedzialność biznesu to bardzo szerokie pojęcie, gdzie można wskazać różne obszary jej zaistnienia.  Zwykle pojęcie sprowadzane jest tylko do relacji z pracownikiem, ale w rzeczywistości dotyczy to także osób funkcjonujących na zewnątrz, poza firmą np. dostawców oraz środowiska pracy – wyjaśniała w PR24 Agata Gruszecka-Tieśluk, menadżerka ds. zarządzania wiedzą Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ważnym aspektem działania idei społecznej odpowiedzialności biznesu pomoc osobom wykluczonym z rynku pracy. Są to między innymi niepełnosprawni, bezrobotni, młode matki, osoby  wychodzące z uzależnień.

- Jednym z profili działalności ukierunkowanej na pomoc osobom z trudną sytuacją na rynku pracy jest współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą oraz działają na rzecz tych grup wykluczonych. Firmy mogą współpracować z tymi podmiotami na różne sposoby – mówiła Gość PR24.

Pomagając osobom, które miałyby problem ze znalezieniem pracy w zwykłych firmach, podmioty ekonomii społecznej odciążają państwo. Istotne jest aby przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać w podmiotach ekonomii społecznej partnerów biznesowych, a nie konkurentów. Włączenie przedsiębiorstw społecznych do głównego nurtu gospodarki może okazać się najskuteczniejszą formą ich wspierania.

(PR24/Grzegorz Maj)

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas