Menu
A+ A A-
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1032.

FOB stworzyło nowy portal dla interesariuszy

FOB stworzyło nowy portal dla interesariuszy

Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchomiło stronę interesariusze.pl, wortal dla firm do budowania relacji i prowadzenia dialogu z jednostkami i grupami, które mają duże znaczenie w funkcjonowaniu firmy.

  Dzięki niemu polscy przedsiębiorcy będą mogli właściwie zdefiniować zależności i potrzeby swoich pracowników, dostawców, konsumentów oraz partnerów społecznych oraz poznać najlepsze praktyki w tym zakresie.

Każda firma, niezależnie od profilu pozostaje we wzajemnej zależności, czyli wpływa i jest pod wpływem jednostek i grup w obrębie swojego działania. Grupy te zostały zdefiniowane w czterech obszarach: pracownicy, dostawcy, konsumenci oraz partnerzy społeczni. Aby skutecznie realizować cele biznesowe firma powinna właściwie zdefiniować zależności i potrzeby wynikające z wpływu tych grup, prowadzić z nimi dialog oraz właściwie zbudować z nimi relacje.

Dialog  firmy z pracownikami oznacza otwarcie się na trwałe budowanie relacji, gotowość do przyjmowania informacji zwrotnych, wpływ pracowników na zmiany i procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Zaangażowanie jest częścią dialogu i oznacza najwyższy poziom partnerstwa – czyli nie tylko uznanie prawa głosu pracowników, ale też konkretnej roli w rozwoju firmy i dążenie do wypracowania wspólnej dla stron wartości dodanej.

W przypadku dostawców, którzy tworzą łańcuch obejmujący kontrahentów zapewniających wszelkie produkty i usługi niezbędne przedsiębiorstwu do dostarczenia klientom ostatecznego towaru, decydujące jest zdefiniowanie wartości jaką firma dostarcza otoczeniu. Szeroko rozumiany łańcuch dostaw obejmuje cały cykl życia produktu, łącznie ze sprzedażą, usługami po-sprzedażowymi i utylizacją, a zatem szereg kluczowych procesów biznesowych, stanowiących swego rodzaju kręgosłup przedsiębiorstwa.

Wortal interesariusze.pl jest połączeniem doświadczeń think-and-do-tanka jakim jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm-liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, które są Partnerami Strategicznymi FOBu.  Stworzyliśmy miejsce, w którym gromadzone są informacje  i wszystkie elementy potrzebne do budowy efektywnego dialogu firm z jednostkami i grupami, które mają duże znaczenie w funkcjonowaniu firmy. Dobre praktyki zgromadzone na portalu są bazą, z której może skorzystać każde polskie przedsiębiorstwo tworząc swoja strategię – mówi Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kolejną kluczową grupą interesariuszy, są konsumenci. Dialog z nimi oznacza otwarcie się firmy na trwałe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań swoich klientów, etykę, transparentność zasad i wartości oraz przyjmowanie informacji zwrotnej poprzez regularne przeprowadzanie badań konsumenckich.

Czwartą grupą wśród interesariuszy firm są partnerzy społeczni. W przypadku firm podejmujących działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), określenie to stosowane jest w szerszym ujęciu. Można je odnieść do wszystkich niekomercyjnych podmiotów, które współpracują w realizowanych przez firmy inicjatywach na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnych czy rozwiązywania problemów społecznych.  W tym wypadku terminem partnerzy społeczni objęte są również organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, jednostki administracji publicznej, instytucje kultury i naukowe oraz szereg innych podmiotów.

Treści wortalu powstały w wyniku prac Grupy Roboczej w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami. Wortal dostępny jest w angielskiej wersji językowej.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas